Afgeleverd aan dhr. Han Ronde van landbouwbedrijf Oude Ronde.Landbouwbedrijf Oude Ronde is een akkerbouwbedrijf in het buitengebied van Wageningen,
op de Wageningse Eng.In totaal is ca. 0,7 ha in gebruik voor kleinschalige teelt van asperges. Ook worden er granen geteeld (rogge / brouwgerst) en worden percelen ingezaaid met raaigras voor de vruchtwisseling. Daarnaast worden pensionpaarden verzorgd, waarvan overjarige paardenmest voor de noodzakelijke jaarlijkse mestgift wordt benut. Er is een nauwe samenwerking met Biologisch melkveebedrijf De Hooilanden (Bennekom). Dit betreft onder meer een gezamenlijke Skal certificering, het gebruik van stalmest op de akkerbouw percelen en het leveren van granen en gerst voor de ruwvoervoorziening van de melkveehouderij. De gerst wordt onder andere door de Wageningse Stadsbrouwerij gebruikt als brouwgerst voor de productie van streekeigen bier. Rogge wordt gemalen bij de Wageningse molen De Vlijt en geleverd aan Bakker Stroop.
Landbouwbedrijf Oude Ronde sluit zich aan bij de Stichting Streekeigen Producten Nederland middels de certificering van de onderstaande producten met het Erkend Veluws Streekproduct.
Heer Ronde heeft een aantal jaren landbouw bedreven in Libanon, daarna in Columbia en van daaruit uiteindelijk in Nederland als Leraar aan de slag in Emmeloord op de
landbouw praktijkschool . Van daaruit naar de landbouw praktijkschool in Ede gegaan. 
Toen een landbouw bedrijf gestart in het buitengebied van Wageningen op een prachtige lokatie.
Nu op een meer dan 70 jarige leeftijd nog volop actief en nog zeer geinteresseerd in de landbouw transitie die nu bezig is.
Uit overtuiging heeft dhr. Ronde ook deze elektrische shovel aangeschaft.
We bedanken dhr. Ronde voor het vertrouwen en wensen hem nog veel werkzame jaren toe zowel met zijn bedrijf , als met zijn nieuwe shovel.