Herenboeren Duinstreek

Herenboeren Duinstreek is een initiatief van een groep inwoners uit de regio Bergen, Egmond, Schoorl, Alkmaar.
Zij willen grip op hun eten, gezond eten, weten waar het vandaan komt en hoe het geproduceerd wordt.
Ze willen erop kunnen vertrouwen dat hun eten eerlijk is geproduceerd, met respect voor de boer, de dieren en de natuur.

 

Wij van Van Dam Mechanisatie en Kubota zijn er trots op dat wij ons steentje kunnen , en mogen bijdragen aan dit project.
De Coöperatie heeft bewust gekozen voor Kubota omdat deze trekker pk’s heeft met een laag eigen gewicht, wat de bodem-
structuur in tact laat waardoor het bodemleven meer kans heeft zich te ontplooien .

Er is een 20 hectare land beschikbaar gekomen voor dit initiatief .Reinout Halbertsma Herenboer, rechts zichtbaar op foto
is aangetrokken om het hele project in goede banen te leiden,gesteund door vele enthousiaste leden en bestuursleden.
Wij bedanken de Herenboeren voor het vertrouwen in ons bedrijf en in Kubota, en wensen ze veel succes met dit
project wat langzaam aan uitgerold wordt over heel Nederland.