Aflevering van een Flingk kuilhapper aan Fa. Beers uit de Zuidermeer waar alle melkkoeien inmiddels bestaan uit uitsluitend Jersey koeien.

De Jersey koeien verbruiken minder ruwvoer, waardoor de voersnelheid afnam en met de huidige grote kuilhapper broei ontstond in het kuilvoer.
De Flingk kuilvoerhapper is aangeschaft om dit probleem te ondervangen,door de grote haphoogte en kleine hapdiepte
wordt de wand van de kuil vaker ververst waardoor het voer minder onderhevig is aan broei.
Een ander voordeel is dat de kuilhapper niet ver de kuil in gedrukt hoeft te worden. Door het korte ondermes lost de kuilhapper gemakkelijk in de mengwagen,
en hoeft er niet ver gekiept te wordenom de happer te legen.

Wij wensen de Fa. Beers veel werkplezier met de machine, en dat de Jerseys er goed op zullen gedijen.
De volgende generatie wilde ook op de foto, maar houdt zijn vader goed vast.