Zoals bekend, is per 1 januari 2021 het registreren en kentekenen van (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden verplicht.  Welke (land)bouwvoertuigen hebben wel de verplichting, welke voertuigen zijn vrijgesteld en hoe gaat het met het tenaamstellen van gekentekende voertuigen?
Om op deze en andere vragen antwoord te geven heeft bracnheorganisatie Fedcom diverse hulpmiddelen gemaakt. U moet dan denken aan beslisbomen, achtergrondinformatie en een lijst meest voorkomende vragen.

Kijk voor meer informatie op:

https://www.fedecom.nl/kenteken/

Kiubota M7173KVT